+

SPÅRBART KVALITETSSYSTEM

TQS-SP-Bottle

Hjälpkodskrift och supersnabb inspektion av flaskor och burkar.
TQS-SP-Bottle skriver ut på och kontrollerar flaskor och burkar. Skrivaren är en CIJ-skrivare som skriver på undersidan eller på toppen av flaskan eller burken (bara synligt under UV-ljus, om nödvändigt). Maskinen kontrollerar därefter den tidigare serienumrerade flask- eller burketiketten.

Se produkt

TQS-SP

Användarvänlig serialisering för användning på platser med begränsat utrymme.
TQS-SP (singelpack) är en användarvänlig lösning för serialisering av enskilda lådor.
De vikta lådorna förs in på ett särskilt utformat, dubbelstyrt toppband som ger stabil positionering, när de väl lämnat kartongmaskinen.

Se produkt

TQS-LI-Bottle

Serialisering av flaskor och burkar.
Genom perfekt produkthållning med ett stjärnhjul är TQS-LI-Bottle en självklar lösning för serialisering av enskilda flaskor.

Se produkt

TQS-HC-A

Få serialisering och viktkontroll skräddarsytt till era behov med TQS-HC-A.
TQS-HC-A har de vanliga funktionerna som i TQS-SP vad gäller produkthantering och serialisering, men dessutom en slutlig totalkontroll med hjälp av en kontrollvåg.

Se produkt

TQS-HC-A MED FUNKTIONEN TAMPER EVIDENT

Världens mest kompakta och kompletta serialiseringsmaskin.
Felmärkta produkter avvisas före vägningsbandet och sorteras ut till en separat, låsbara behållare. Produkter med fel vikt sorteras ut till en annan behållare efter vägningsbandet. Den intuitive hanteringen av alla komponenter är bekvämt och centralt ordnad i ett enkelt användargränssnitt, vilket betyder att alla systemkomponenter kontrolleras direkt, snabbt och enkelt via en mjukvara utan behov att växla mellan flera program.

Se produkt

TQS-CP-Bottle

Få professionell och pålitlig inspektion för semiautomatisk aggregering med TQS-CP-Bottle.
TQS-CP-Bottle är avsedd för perfekt integrering i produktionslinjer med flaskor eller glasburkar. Systemet kan monteras direkt vid utgången av varje konventionell märkningsmaskin för att kontrollera de tidigare serialiserade etiketterna på enskilda, cylinderformade behållare med hjälp av helvarvsroterande kontroll.

Se produkt

TQS-CP

Få perfekt halvautomatisk aggregering till försändelse av lådor och pallar.
TQS-CP är ett halvautomatiskt aggregeringssystem för packade lådor. Systemet gör det möjligt att kombinera serienumren från flera styckförpackningar eller buntar med ett unikt serienummer på transportlådan och på pallen.

Se produkt

TQS-BP

Få professionell, flexibel och enkel aggregering med TQS-BP.
TQS-BP (flerpack) är perfekt utrustad för enkel implementering av första aggregeringsnivån. TQS-BP gör det möjligt att kombinera serienummer från flera singelförpackningar med ett unikt serienummer för hela partiet.

Se produkt