linkedin
+

Spårbart kvalitetssystem

För att förbrukarna ska kunna se huruvida deras medicin är godkänd ska läkemedel har en exakt märkning med identifikationsfunktioner som särskiljer produkten från förfalskningar. Det är precis det vår Track & Trace säkerställer. Med vår Track & Trace kan farmaceuten t ex säkert identifiera produkterna och spåra leveransen av samtliga förpackningar från start till slut, vilket tillsammans med en barnsäker stängning skapar säkerhet och förtroende mellan användare och tillverkare.

TQS-SP-Bottle

TQS-SP-Bottle är en höghastighets inspektion av flaskor och burkar med hjälpkod.
Enheten skriver på och kontrollerar flaskor och burkar.
Skrivaren är en CIJ-skrivare som skriver på undersidan eller på toppen av flaskan/ burken (bara synligt under UV-ljus, om nödvändigt).
Maskinen kontrollerar därefter den tidigare serienumrerade flask- eller burketiketten.

Se produkt

TQS-SP

Användarvänlig serialisering för användning på platser med begränsat utrymme.
TQS-SP (singelpack) är en användarvänlig lösning för serialisering av enskilda lådor.
De vikta lådorna förs in på ett särskilt utformat, dubbelstyrt toppband som ger stabil positionering, när de väl lämnat kartongmaskinen.

Se produkt

TQS-LI-Bottle

Serialisering av flaskor och burkar.
Genom perfekt produkthållning med ett stjärnhjul är TQS-LI-Bottle en självklar lösning för serialisering av enskilda flaskor.

Se produkt

TQS-HC-A

TQS-HC-A ger en serialisering och viktkontroll skräddarsytt till era behov.
Enheten har de vanliga funktionerna som i TQS-SP vad gäller produkthantering och serialisering men har dessutom en kontrollvåg/checkvåg som en slutlig totalkontroll.

Se produkt

TQS-HC-A med Säkerhetsetikett (Tamper evident)

En mycket kompakt serialiseringsmaskin som har en komplett lösning.
Felmärkta produkter avvisas före vågbandet och sorteras ut till en separat låst behållare.
Produkter med fel vikt sorteras ut till en annan behållare efter vågbandet.
Den enkla hanteringen av alla komponenter är bekvämt och centralt ordnad i ett enkelt användargränssnitt.
Det betyder att alla systemkomponenter kontrolleras direkt, snabbt och enkelt via en mjukvara utan behov att växla mellan flera program.

Se produkt

TQS-CP-Bottle

TQS-CP-Bottle erbjuder en professionell och pålitlig inspektion för semiautomatisk aggregering.
Maskinen är avsedd för integrering i produktionslinjer med flaskor eller glasburkar.
Systemet kan monteras direkt vid utgången av varje konventionell märkningsmaskin för att kontrollera de tidigare serialiserade produkterna.
De etiketter som är applicerade på de enskilda cylinderformade behållarna kontrolleras med hjälp av en helvarvsroterande funktion.

Se produkt

TQS-CP

TQS-CP är ett halvautomatiskt aggregeringssystem för packade lådor.
Systemet gör det möjligt att kombinera serienumren från flera styckförpackningar eller buntar med ett unikt serienummer på transportlådan och på pallen.

Se produkt

TQS-BP

TQS-BP (flerpack) är utrustad för enkel och flexibel implementering av första aggregeringsnivån.
Maskinen gör det möjligt att kombinera serienummer från flera singelförpackningar med ett unikt serienummer för hela partiet.

Se produkt