+

KALIBRERINGSLÖSNING I SAMARBETE MED VÄLUTBILDADE SPECIALISTER

Aldrig har det varit sådana krav på noggrannhet och dokumentation som under de senaste åren. Ofta kräver kunden att en oberoende tredje part utför kalibreringen. Dessutom har de flesta företag beskrivit intervall och mätutrustningens noggrannhet i sina kvalitetsstyrningssystem, men det är inte alltid de själva har resurserna att utföra kalibreringen.

Här på Multicheck är det praxis att vi ska vara behjälpliga med kalibrering, utfört av yrkesmän med rätt kunskap.

En bra kalibreringslösning med kunden i centrum.

Multicheck erbjuder många olika typer av kalibrering, och genom konstruktivt samarbete kan vi utnyttja vår professionella branscherfarenhet för att ta fram den bästa lösningen på era dokumentationsbehov.

Engagemang och ett starkt teknikerteam med stort yrkeskunnande

Flera av våra duktiga tekniker har utbildat sig till mättekniska inspektörer hos Trescal (Danak nr 22) och har därför den kunskap som krävs för att kunna uppfylla era krav. Vi erbjuder er komplett dokumentation för kalibrering och spårbarhet, oavsett era val: Alla kalibreringar avslutas alltid med ett certifikat som dokumenterar både kalibrering och spårbarhet.

Kalibreringslösning – Standardkalibrering

En av våra lösningar är standardkalibrering, som är en spårbar kalibrering som uppfyller kraven i bland annat ISO, HACCP, BRC och IFS. Denna kalibrering uppfyller normalt dokumentationskraven hos de flesta verksamheter och är dessutom den mest använda kalibreringsmodellen bland våra kunder.

Spårbar kalibrering

Genom att välja spårbar kalibrering erbjuds ni en omfattande lösning som inkluderar detaljerad dokumentation för hela kalibreringsprocessen. Detta innebär att varje steg i kalibreringen är noggrant dokumenterat, vilket säkerställer fullständig spårbarhet och transparens. Med denna tjänst kan ni vara trygga i vetskapen att era mätinstrument är kalibrerade enligt högsta standard, med tydlig och tillförlitlig dokumentation som stödjer processens giltighet och precision.

Service kalibrering

Att underhålla och kalibrera era mätinstrument regelbundet är inte bara en viktig del av underhållsrutinerna; det är en kritisk komponent för att säkerställa att era mätmaskiner presterar optimalt. Korrekt fungerande mätinstrument är avgörande för att uppnå pålitliga och exakta mätresultat, vilket i sin tur är essentiellt för produktionskvalitet, säkerhetsstandarder och effektivitet inom er verksamhet.