linkedin
+

TQS-CP

Operatören placerar de packade enheterna lager för lager o transportlådan. När varje lager är fullt tar den helintegrerade kameran, monterad ovanför, ett foto av hela lagret. Kameran vrider sig automatiskt till förinställd höjd för packning för korrekt fokusavstånd. När det definierade antalet lager och enheter uppnåtts avslutas aggregeringsnivån och en etikett genereras automatiskt.

TQS-CP hanterar också nästa packningsnivå, t ex lådor på pallar. Lastning på pallar kan styras parallellt med valfri TQS-MP-EXT.
Operatören understöds av den integrerade displayen på handskannern.

VALD TEKNISK DATA