linkedin
+

MAGNETSEPARATORER - SPÅRBAR OCH PROFESSIONELL MÄTNING

Magnetfilter finns i många olika utföranden för industriändamål. Gemensamt för dem är emellertid att magnetens styrka bör mätas med jämna mellanrum för att säkerställa att magneten fungerar optimalt.

EN KALIBRERERAD GAUSSMÄTARE SÄKERSTÄLLER DE MEST NOGGRANNA MÄTRESULTATEN

Multicheck erbjuder spårbar gaussmätning på alla typer av magnetfilter så att ni har bästa tänkbara utgångspunkt för att hitta främmande föremål som eventuellt ska finnas i era produkter. Vi har ett etablerat och konstruktivt samarbete med en av de ledande leverantörerna på området, så om vi hittar fel på magneten kan vi se till att felet åtgärdas snabbt och säkert eller att magneten byts ut mot en ny.

Kalibreringscertifikat till dina magnetseparatorer

En gaussmätning bekräftas alltid med vårt välkända kalibreringscertifikat, så att du alltid har dokumentation och spårbarhet.

MAGNETSEPARATORER