linkedin
+

TQS-HC-A

De vikta lådorna tas emot från matningsbandet, över ett perfekt synkroniserat och justerbart toppband. Den höga noggrannheten på produkttransporten utgör grunden för problemfri märkning och slutkontroll. Felmärkta produkter sorteras ut till en separat, låsbar behållare innan vägbandet. Produkter med fel vikt sorteras i stället ut direkt efter vägbandet. Tack vare ConfigureFast skickas identisk utskriftsdata till skrivaren och kamerans mjukvara. Samtliga systemkomponenter är kontrolleras enkelt och snabbt från ett användargränssnitt, utan växling mellan olika program.

VALD TEKNISK DATA