linkedin
+

TQS-SP-Bottle

TQS-SP-Bottle skriver ut på och kontrollerar flaskor och burkar. Skrivaren är en CIJ-skrivare som skriver på undersidan eller på toppen av flaskan eller burken (bara synligt under UV-ljus, om nödvändigt). Maskinen kontrollerar därefter den tidigare serienumrerade flask- eller burketiketten.

Hjälpkoden är beräknad för packning i buntar eller kartonger på högre nivå. Den integrerade runtomkameran hanterar komplett inspektion av cylinderformade produkter, t ex den optiska kontrollen av märkning, layout och vanlig text på burkar och flaskor. Separata supersnabba kameror används för detektering av produkterna i alla riktningar. Flaskor med defekta etiketter eller olika hjälpkod sorteras ut från produktflödet till låsbara behållare. Funktionen ConfigureFast konfigurerar snabbt och enkelt samtliga delkomponenter, t ex skrivaren och kameran, från ett användargränssnitt.

VALD TEKNISK DATA