linkedin
+

KALIBRERINGSAVTAL

TECKNA ETT KALIBRERINGSAVTAL MED MULTICHECK OCH FÅ TOTAL ÖVERBLICK ÖVER ERA KALIBRERINGAR

Vill ni ha full kontroll på era kalibreringar? Har ni krav på er dokumentation som ni behöver hjälp med att uppfylla, eller vill ni bara veta om era enheter är tillräckligt noggranna? Genom att teckna ett kalibreringsavtal med Multicheck får ni total överblick över era kalibreringar och förbättrar er dokumentation i samarbete med kompetenta experter.

Vi erbjuder kalibreringsavtal för både vågar, märkutrustning, metalldetektorer, röntgenapparater och magneter.

ETT SKRÄDDARSYTT KALIBRERINGSAVTAL UPPFYLLER ERA UNIKA KRAV

Vi erbjuder skräddarsydda kalibreringsavtal. Varje kalibreringsavtal är unikt, men innebär normalt en årlig kontroll av alla era enheter eller bara de enheter ni själva väljer. Våra tekniker tar i samråd med er fram den kalibrering och kalibreringsfrekvens som passar era krav och behov.

FULL SPRÅBARHET OCH DOKUMENTATION

Med våra kalibreringsavtal får ni även full spårbarhet och dokumentation som bekräftar att en oberoende tredje part kontrollerat er utrustning och godkänt den för de aktuella uppgifterna. Alla kalibreringar följs upp med certifikat som är er dokumentation och bevis på att enheten uppfyller de krav myndigheterna ställer.

LÄTTARE BLIR DET INTE: MULTICHECK BESPARAR ER BESVÄRET MED DATAHANTERING

Alla era enheter registreras i våra databaser. Därifrån kan vi enkelt övervaka intervaller, kontroller, antal aktiva enheter. Detta innebär att ni sparar tid och arbete med montering av era enheter och att vi kan kontakta er när det börjar närma sig kalibreringskontroll.

Om ni tecknar ett kalibreringsavtal med Multicheck ser vi till att er dokumentation alltid är korrekt.