linkedin
+

TQS-CP-Bottle

Inspektionen sker via en runtomkamera, med central justering som medger verktygsfri justering av alla kameror för respektive flaskdiameter.
Flaskformade produkter matas in i maskinen via en inmatningsspindel. Märkningar på redan serialiserade produkter identifieras i en 360-gradersprocess.
Oläsligt eller felaktigt serienummer sorteras ut automatisk.
När en kartong är full kan operatören sätta på den automatiskt utskrivna etiketten på transportlådan och verifiera den med handskanner.

VALD TEKNISK DATA