linkedin
+

Tillfredsställande årsresultat för 2021 från Multicheck och nytt hemvist på väg

Multicheck kom ut ur 2021 i fin stil och väntar nu på byggstart av företagets nya huvudkontor i Business Park Bygholm. Trots de nuvarande svåra marknadsförhållandena förväntar sig Multicheck samma verksamhetsnivå under 2022 som förra året.

Trots ibland svåra omständigheter landade Multicheck ett rimligt resultat för 2021.

Multichecks nyligen publicerade årsredovisning för 2021 visar ett resultat efter skatt på 7,16 miljoner danska kronor, vilket grundaren och vd:n Lars Kramer kallar tillfredsställande.

”Liksom de flesta andra företag präglades även vårt 2021 av koronapandemin och leveransutmaningar mot slutet av året. Därför är det på det hela taget en tillfredsställande rapport”, säger Lars Kramer.

Hög aktivitet i Danmark

Multicheck grundades år 2000 och har sedan dess utvecklats till en marknadsledande leverantör av främst röntgenutrustning, kontrollvågar, etiketteringsutrustning och metalldetektorer för bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Förutom verksamheten i Danmark omfattar redovisningen även Multichecks verksamhet i Norge och Sverige, där företaget representeras av två dotterbolag.

Medan 2021 var det bästa året någonsin för det danska företaget när det gäller intäkter, var marknaderna i Norge och Sverige något mer utmanade, bland annat på grund av koronasituationen i dessa länder.

”Vi har fått kämpa lite hårdare för saker och ting i Norge och Sverige och investera mer i vår verksamhet i de två länderna, vilket också avspeglas i räkenskaperna, säger Lars Kramer och syftar på att årsresultatet för 2021 slutar cirka 1,66 miljoner danska kronor sämre än motsvarande resultat för 2020.

Byggandet av ett nytt hemvist

Trots de nuvarande svåra marknadsförhållandena med fortsatt långa leveranstider och stigande priser på råvaror och transporter är vd:n mycket säker inför 2022.

För att kunna hantera den tillväxt som företaget förväntar sig under de kommande åren har Multicheck köpt en tomt på 13 500 m2 i Business Park Bygholm i Horsens, där ett helt nytt huvudkontor ska byggas. Det första spadtaget är planerat till senare i år.

”Vi förväntar oss ungefär samma aktivitetsnivå som 2021 och ser mycket fram emot att påbörja byggandet av vårt nya huvudkontor. Här kommer vi att skapa optimala ramar för våra anställda, vilket alltid har varit en viktig fråga för oss”, avslutar Lars Kramer.

Rena driftskonton

Multichecks räkenskaper för 2021 skiljer sig från tidigare års räkenskaper på så sätt att all verksamhet som rör fastigheter m.m. från och med den 1 januari 2021 har separerats i ett separat konto.

Räkenskaperna för 2021 är således rena driftskonton som inte omfattar köp och försäljningar av kommersiella fastigheter, värdepapper osv.