linkedin
+

Pharma

Lösningar för Track & Trace, inspektion samt vägningsteknik inom läkemedelssektorn

Strikta säkerhetsstandarder gäller för läkemedel, och det gäller inte bara de använda ingredienserna. För att effektivt utesluta risken för förfalskningar blir lagbestämmelserna angående serialization eller aggregering av läkemedelsförpackningar alltmer stränga. Individuella förpackningar måste vara fullt spårbara tillbaka till tillverkaren med hjälp av Track & Trace-teknologier.

Med vår TQS (Traceable Quality System) Track & Trace-lösning – garantin för process- och produktsäkerhet – är din läkemedelsproduktion säker. Maskinerna är kompakta, anpassade till dina applikationer genom sin modularitet och uppfyller alla hygien- och valideringskrav. Högt precisa vågceller och checkvågar används för att väga individuella tabletter och för kontroll av fullständighet i produktförpackningar.

  • Checkvågar
  • Metalldetektor
  • Track & trace
  • Märkning och etikettering
  • Tabletavdammare

Track & Trace – pålitlig serialisering och aggregering av läkemedel!

Spårbart kvalitetssystem

För att förbrukarna ska kunna se huruvida deras medicin är godkänd ska läkemedel har en exakt märkning med identifikationsfunktioner som särskiljer produkten från förfalskningar. Det är precis det vår Track & Trace säkerställer. Med vår Track & Trace kan farmaceuten t ex säkert identifiera produkterna och spåra leveransen av samtliga förpackningar från start till slut, vilket tillsammans med en barnsäker stängning skapar säkerhet och förtroende mellan användare och tillverkare.

Se produkter

Tablet Dedusters

Multicheck samarbetar med Krämer AG från Schweiz, som i mer än 40 år har fått förtroende av läkemedelsindustrin för att damma, avgrada och transportera tabletter med högsta möjliga effektivitet.

Se produkter

Pharma metalldetektor

Pharma industri CEIA THS/PH21-serien: mycket högpresterande metalldetektorsystem för läkemedel.

Se produkter