+

Pharma

SPÅRBART KVALITETSSYSTEM

För att förbrukarna ska kunna se huruvida deras medicin är godkänd ska läkemedel har en exakt märkning med identifikationsfunktioner som särskiljer produkten från förfalskningar. Det är precis det vår Track & Trace säkerställer. Med vår Track & Trace kan farmaceuten t ex säkert identifiera produkterna och spåra leveransen av samtliga förpackningar från start till slut, vilket tillsammans med en barnsäker stängning skapar säkerhet och förtroende mellan användare och tillverkare.

Se produkter