+

Pharma

Den globala efterfrågan växer stadigt och Multicheck har lösningen som uppfyller lagstadgade krav på serialisering och aggregering som läkemedelstillverkare har att uppfylla sedan februari 2019.

SPÅRBART KVALITETSSYSTEM

För att förbrukarna ska kunna se huruvida deras medicin är godkänd ska läkemedel har en exakt märkning med identifikationsfunktioner som särskiljer produkten från förfalskningar. Det är precis det vår Track & Trace säkerställer. Med vår Track & Trace kan farmaceuten t ex säkert identifiera produkterna och spåra leveransen av samtliga förpackningar från start till slut, vilket tillsammans med en barnsäker stängning skapar säkerhet och förtroende mellan användare och tillverkare.

Se produkter

TABLET DEDUSTERS

Multicheck collaborates with Krämer AG from Switzerland, which for more than 40 years, have been trusted by the pharmaceutical industry for dusting, deburring and transporting tablets with the highest possible efficiency.

Se produkter