+

SC-S MED LÄCKAGEDETEKTERING

Röntgensystemet, som inte har gardiner, medger optimal hantering av långa, smala behållare i hastigheter på upp till 60 000 behållare i timmen.

SC-S-läckagedetektering är enkel att integrera i befintliga påfyllningslinjer. Skannrarna från WIPOTEC-OCS är lösningar som medger de högsta hastigheter.

Beroende på applikation är rejektfunktionen integrerad i maskinen för att sortera ut defekta produkter, eventuellt till ett låsbart rejektsystem eller ett utsorteringsband.

VALD TEKNISK DATA