linkedin
+

SC-I

SC-I-modellen kan utan problem integreras i en produktionslinje, mekanisk såväl som elektronisk. Skannern kan monteras efter djupdragare eller liknande,  även utanför den sterila sektion i linjen, vilket säkerställer att alla kvalitetskontrollkriterier uppfylls genom skanning av förseglade produkter. Ett enkelt lager av ej separerade behållare förs genom skannern. Skanningen utförs med bandet i stillestånd.