+

HC-M-MDi

Hela systemet styrs via ett menybaserat, användarvänligt styrsystem, där man kan se produktparametrar, protokoll och produktionsstatistik. Här utmärker sig naturligtvis också de vanliga funktionerna hos HC-M-MDi, t ex spårbarhet, produktkompensation, e-vägning osv. HC-M-MDi  förenar sofistikerad vägteknik och metalldetektering i en och samma kompakta enhet.