linkedin
+

HC-M-MDi-SL

Hela systemet styrs via ett menybaserat, användarvänligt styrsystem, där man kan se produktparametrar, protokoll och produktionsstatistik. Här utmärker sig naturligtvis också de vanliga funktionerna hos HC-M-MDi-SL, t ex spårbarhet, produktkompensation, e-vägning osv. HC-M-MDi-SL förenar sofistikerad vägteknik och metalldetektering i en och samma kompakta enhet.

De avancerade vägningscellerna EMFR från WIPOTEC ger optimala vågresultat med hjälp av bästa tänkbar teknik.