linkedin
+

HC-A

Den avancerade ramen i rostfritt stål ger mycket tillfredsställande vägningsresultat vid mycket hög transport- och passagehastighet, och den modulära konstruktionen underlättar implementering av egna lösningar för en rad olika produkter och former.

Det sofistikerade och breda urvalet av rejektmöjligheter (utstötare, tryckluft m m) är avsett för optimal utsortering av produkter. HC-A kännetecknas av den omfattande produkthanteringen.