linkedin
+

HC-A-Multitrack

I push-over-versionen är EMFR-vägningscellerna från WIPOTEC mekaniskt skilda från produkttransporten. Produkterna förflyttas med ett tryck av ett ”finger”, som styrs och drivs ovanifrån, på vågplattformen. Produkttransporten styrs centralt av ett servo för hela kontrollvågen (alla spår).

Push-over-metoden ger minsta möjliga spårförskjutning och största möjliga noggrannhet. Multi-track-enheterna är specialkonstruerade, utvecklade och tillverkade enligt specifika krav för påfyllningsenheten och produktens form.