linkedin
+

EC-E

Pålitlighet och insynen i produktionsdatan är nyckelord och underlag för planering. EC-E är en kontrollvåg från WIPOTEC-OCS som klarar detta tack vare löpande datainsamling.

EC-E kan identifiera 150 viktvärden per minut och är därför den perfekta lösningen. Modellens intuitiva gränssnitt gör den enkel att hantera via en 8-tums touchskäm i färg.

EC-E beräknar vikten på varje enskild produktenhet med extremt hög noggrannhet.

VALD TEKNISK DATA