+

Multicheck levererar en enorm metalldetektor till Fibertex Personal Care

Multicheck har just levererat sin största metalldetektor någonsin till en dansk kund. Kunden är Fibertex Personal Care, en av världens största tillverkare av icke-vävda textilier för hygienindustrin, som vill stärka kvalitetsmätningen i sin produktion.

Ett potentiellt danskt rekord finns nu på Fibertex Personal Cares fabrik i Aalborg.

I vilket fall som helst är detta den största Ceia-metalldetektorn som Multicheck hittills har levererat till en dansk kund.

Metalldetektorn – en Ceia THS/MS21 – är utrustad med ett huvud som mäter 2050 mm x 50 mm, vilket motsvarar en längd på drygt 2 meter. Fibertex har köpt maskinen för att stärka upptäckten av eventuella främmande föremål i Fibertex material som används i blöjor och sanitetshanddukar.

Viktiga tester

Det hästnära företaget Multicheck valdes som leverantör på grund av dess positiva erfarenhet av att leverera en liknande, om än mindre, maskin till ett annat företag tidigare i år.

”Vårt samarbete med Multicheck har varit utmärkt från början till slut. Vi har haft bra diskussioner längs vägen, och det har varit av stor vikt för oss att Multicheck kunde genomföra ett test av utrustningen innan vi började”, säger Brian Udengaard, FoU-chef på Fibertex.

Smeden utvecklade en kreativ lösning

För att nå målet krävdes det en kreativ insats från en av Multichecks specialister, eftersom metalldetektorns storlek omedelbart skulle kräva en konstruktionsändring av Fibertex maskin.

Multichecks smed Michael Lundsmann lyckades dock komma fram till en lösning där man genom att höja detektorn och samtidigt montera Fibertex befintliga magneter på strukturen kunde få plats med detektorn i den nuvarande produktionsuppställningen.

”Det här är ett riktigt bra exempel på hur vi, tack vare våra skickliga medarbetare och vår branschkunskap, kan skräddarsy en standardmaskin efter kundens behov, så att kunden får den totalt sett mest kostnadseffektiva lösningen”, säger Dina Jensen, försäljningschef på Multicheck.