linkedin
+

Multicheck expanderar i både Danmark och Sverige

2023 ser lovande ut för inspektions-, vägnings- och märkningsspecialisten Multicheck, som enbart under det första kvartalet sålde fler maskiner än under hela 2022. Företaget investerar nu kraftigt i både sin danska och svenska organisation och förbereder sig för att flytta till nya lokaler.

Efter ett svårt 2022 med höga kostnader och låg aktivitet, särskilt på försäljningsfronten, inser Multicheck att marknaden tar fart igen under 2023.

”Vi har redan sålt fler maskiner under första kvartalet 2023 än vi gjorde under hela 2022, så vi förväntar oss att 2022 var en ensam svälja och att vi kommer att återgå till en mer normal aktivitetsnivå i år”, säger Lars Kramer, grundare och VD för Multicheck A/S.

Nya nyckelpersoner och nytt huvudkontor

Han grundade Multicheck år 2000, och sedan dess har företaget blivit en marknadsledande leverantör av främst röntgenutrustning, metalldetektorer, checkvågar och märkningsutrustning för bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin. För närvarande sysselsätter Multicheck totalt cirka 40 medarbetare i Danmark, Sverige och Norge.

För att rusta organisationen för de kommande åren har Multicheck anställt tre nya medarbetare till den danska organisationen från och med den 1 juni, inklusive en ny försäljningschef. Dessa utnämningar kommer utöver tillskottet av tre nya tekniker under 2022. Samtidigt har en ny VD i Sverige, Stefan Hagman, utsetts, eftersom ökad aktivitet också förväntas i Sverige under de kommande åren.

Dessutom investerar Multicheck A/S i nya lokaler. Senast i början av 2024 kommer företaget att flytta in i nya lokaler i Business Park Bygholm i västra Horsens, där Multicheck bygger ett helt nytt huvudkontor på 2 200 m2.

Stärker ledningsgruppen

Multichecks nya försäljningschef i Danmark är Thorbjørn Schütt. Han har en lång bakgrund på Scanvaegt Systems och var senast försäljningschef för Nordic Food Solutions på Gea Group.

I samband med utnämningen av Thorbjørn Schütt befordras även Multichecks tidigare försäljningschef, Dina Jensen, till administrationschef.

Det finns också nyheter på personalfronten hos Multicheck AB, eftersom Stefan Hagman har blivit ny VD för Sverige. Han kommer att leda en ambitiös strategi för att ta betydligt större marknadsandelar på den svenska marknaden. Både genom att utöka produktsortimentet och genom att investera ytterligare i den svenska organisationen.

”Med utnämningarna av Thorbjørn och Stefan och befordran av Dina stärker vi ledningsgruppen i organisationen så att vi är bättre rustade än någonsin när det gäller ledning, kommersiella och organisatoriska aspekter. Thorbjørn och Stefan tillför mycket branscherfarenhet och engagemang, och Dina kommer att bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att fortsätta trivas och utvecklas”, säger Lars Kramer.

Förväntar sig ytterligare tillväxt

Multichecks nyligen publicerade bokslut för 2022 visar en bruttovinst på 16,89 miljoner DKK jämfört med 22,52 miljoner DKK under 2021. På samma sätt slutade vinsten efter skatt för året på 3,18 miljoner DKK jämfört med 7,16 miljoner DKK under 2021.

”I slutändan är vi nöjda med att landa en liten vinst under ett svårt år för hela branschen. Vi är fortfarande en sund verksamhet med fokus på likviditet och utveckling, och det är också därför vi gör dessa investeringar i både organisationen och de fysiska ramarna så att vi kan vara redo att möta den tillväxt vi förväntar oss under de kommande åren”, säger Lars Kramer.