linkedin
+

Försörjningskrisen krävde en kreativ lösning

På grund av den globala försörjningskrisen kunde Multicheck inte leverera en serie U-palettvågar i tid till en dansk kund. I stället slutade Multichecks smed med att konstruera och tillverka de 10 pallvågarna från grunden.

Precis som nöd lär en naken kvinna att snurra lär den nuvarande försörjningskrisen också många företag att tänka utanför boxen.

Detta är också fallet på Multicheck, en marknadsledande leverantör av röntgenutrustning, kontrollvågar, märkningsutrustning och metalldetektorer för bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Före jul hade Multicheck A/S ingått ett avtal med en kund inom fiskeindustrin om att leverera 10 U-palettvågar för automatisk vägning. Det visade sig dock senare att Multichecks leverantör inte kunde leverera vågen i tid på grund av problem med att skaffa komponenter.

”I stället för en leveranstid på tre veckor kunde de bara leverera någon gång i mars, vilket naturligtvis inte var optimalt. Så vi var tvungna att tänka kreativt”, säger Jesper Weihrauch, servicechef på Multicheck.

Smed antog utmaningen

Lyckligtvis fanns lösningen till hands. Med hjälp av företagets verkstadsanläggningar och ett stort lager av komponenter tog Multichecks smed sig an utmaningen att utforma och konstruera de tio vågarna från grunden – inklusive stålramar, elektronik och mekanik.

”Vi stod under viss tidspress för att leverera i tid – inte minst eftersom vi utmanades av att leverera ett antal delkomponenter. Så vi arbetade hårt, även efter normal arbetstid”, säger smeden Michael Lundsmann.

I slutändan lönade sig det hårda arbetet, eftersom Multicheck kunde leverera 10 väl fungerande U-pallvågar till en nöjd kund inom den överenskomna tiden.

”Trots utmaningarna på vägen var det en stor tillfredsställelse att kunna leverera en bra lösning i tid. Och efteråt att inse att vågen fungerar som den ska”, säger Michael Lundsmann.

En särskild lösning för särskilda omständigheter

”Det här är ett mycket bra exempel på hur man som företag ibland måste anpassa sig till omständigheterna och klara sig själv. Lyckligtvis lyckades vi i det här fallet tack vare våra skickliga medarbetare”, säger Jesper Weihrauch.

Han avvisar dock tanken på att Multicheck själv ska tillverka produkter i större skala.

”Vi har inget intresse av att konkurrera med vår leverantör”, tillägger Jesper Weihrauch med ett skratt.

”Det här var en speciallösning på grund av speciella omständigheter. Vår styrka ligger i att anpassa produkterna till våra kunders specifika behov – inte i att massproducera dem”, avslutar servicechefen.