linkedin
+

FARMACEUTISKA METALLDETEKTORER

THS/FFV21

Utsortering monteras med en banbrytande avledare med snabb reaktion, noggrann utsortering av förorenade produkter och högt flöde.

Se produkt

THS/PH21N- FFV

Utsortering monteras med en banbrytande avledare med snabb reaktion, noggrann utsortering av förorenade produkter och högt flöde.

Se produkt

THS/PH21N-DT

Systemet för passage och utsortering är helt förseglat
Enkel integrering med tablettpressar och dammsugare, från ledande tillverkare
Snabbt underhåll, kräver inga verktyg för montering och demontering av komponenterna.
Dammtätt passage och utsortering för att förhindra spridning av produkten

Se produkt

THS/PH21N

Metalldetekteringssystemen EIA THS / PH21N har extremt hög detekteringskänslighet för förorenande metaller, även järnhaltiga, icke järnhaltiga och rostfritt stål, också vid förekomster i små mängder.

Se produkt