+

checkvåg

HC-M-WD-SL

Tvättning för tunga produkter.
HC-WD-SL är den ideala kontrollvågen för vägning av större produkter såsom lådor, askar, påsar och behållare i våta miljöer som kräver regelbunden och intensiv rengöring.

Se produkt

HC-M-WD-MDi

Vägning och metalldetektering som klarar de strängaste hygienkrav med hjälp av HC-M-WD-MDi.

Se produkt

HC-M-VA

Den perfekta kontrollvågen i massivt rostfritt stål för användning i våta miljöer.
HC-M-VA är med sin solida konstruktion i rostfritt stål perfekt till användning i våta miljöer (kapslingsklass IP65). Vägningscellen (med extra inklädning), drivmotorer och transportörer är alla tillverkade i rostfritt stål.

Se produkt

HC-M-SL

Den perfekta kontrollvågen för exakt viktmätning av tunga produkter.
HC-M-SL, kontrollvågen från WIPOTEC-OCS för tyngre produkter, är avsedd för vägning av produkter med en vikt på upp till 60 kg. HC-M-SL erbjuder optimala förhållanden för högdynamisk kontroll av produktvikt och produkten som sådan. Med bandhastigheter på upp till 2 meter per sekund kan HC-M-SL enkelt integreras i produktionslinjer med höga hastigheter.

Se produkt

HC-M-MDi-SL

En stabil kombination till tyngre produkter.
HC-M-MDi-SL är den perfekta maskinen till tyngre produkter som kombinerar vägning och metalldetektering i en avancerad, kompakt enhet och dessutom uppfyller skyhöga kvalitetsstandarder inom produktsäkerheten.

Se produkt

HC-IS-EX

Cylinderformade produkter till zon 1 och 2.
HC-IS-EX är en intelligent sammanslagning av HC-IS (vägning av cylinderformade produkter) och HC-EX (vägning i utrymmen med explosionsrisk). HC-IS-EX är lämplig för vägning av aerosolbehållare och andra cylinderformade produkter strax efter påfyllning.

Se produkt

HC-A

Kontrollvågarna i serie HC-A är med sin höga noggrannhet och snabbhet den självklara lösningen för att tillgodose kraven i modern, dynamisk vägning. Maskinerna erbjuder kontroll och teknik för att skapa ett lämpligt fundament för implementering av komplexa styr- och kontrollåtgärder.
Grundmodellen kan väga upp till 600 enheter per minut med 100-procentig produktkontroll.

Se produkt

HC-A-VA

HC-A-VA ger tack vare sin konstruktion av massivt rostfritt stål den högsta standard för hög noggrannhet och hastighet. Med sin konstruktion i rostfritt stål är HC-A-VA godkänd för kapslingsklass IP65 och är därför perfekt för användning i miljöer med låg till medelhög fuktighet. Komponenterna i modellen, vägningscell, motor och transportör är också tillverkade av rostfritt stål.

Se produkt

HC-A-TQCC

Vägning och kontroll i komplexa applikationer.
Produktions-, påfyllnings- och emballeringen är, särskilt inom läkemedelsindustrin, omgärdad av stränga kvalitets- och säkerhetsbestämmelser och i det HC-A-TQCC finns de perfekta lösningarna för dessa bestämmelser: in-line-vägning, styrning och kodning med total kontroll över förpackningsprocessen.

Se produkt

HC-A-Multitrack

Kontrollvågar med hög prestanda för flerspårdrift
HC-A-Multitrack är särskilt lämplig för små förpackningsrörelser, t ex styckförpackningar eller 4-sidigt förslutna påsar. Flerkanalsenheterna finns i konventionella transportbandsenheter och som push-over-enheter. Visning av uppmätta vikter med hög noggrannhet visas i särskild display för varje spår. Utsorteringssystemet kan vara spårbaserat eller en kombination.

Se produkt

HC-A-MI

HC-A-MI är det perfekta automatiserade systemet för kontinuerlig och noggrann vägning av ultralätta delar ner till milligram. Produkthanteringen är produktspecifik och systemet kontrollerar produkterna var för sig.

Se produkt

HC-M-MDi

Få avancerad och professionell vägning och metalldetektering i en och samma integrerad enhet.
Räcker det inte med vägning med hög noggrannhet av era produkter? Har ni behov av extra pålitlig kontroll av främmande metallföremål?
HC-M-MDi är en avancerad kombination av vägning och metalldetektering i en kompakt enhet med otroligt hög kvalitetsstandard inom produktsäkerhet.

Se produkt

HC-A-IS

Pålitlig vägning av cylinderformade produkter.
HC-A-IS (IS-D med dubbelbana) är en specialversion av HC-A för vägning av instabila, cylinderformade produkter, t ex burkar och liknande, i ett avancerat och sofistikerat rotationsvägningssystem med högt genomflöde och hög hastighet.

Se produkt

HC-A-IS-WD

HC-A-IS-WD är en pålitlig och robust kontrollvåg med en innovativ och hygienisk design för helautomatisk kontrollvägning, t ex inom livsmedels- och dryckesindustri. Systemet med stjärnformat hjul möjliggör optimal produkthantering av höga, smala behållare såsom sprayburkar, plast- och glasflaskor osv. Dessutom garanteras snabb och noggrann viktkontroll.

Se produkt

EC-E

Kompakt utförande och hög prestanda. Väger upp till 150 enheter per minut med helautomatisk utsortering av enheter med under- eller övervikt. Ansluts via en kontrollenhet.

Se produkt

EC-E-VA

Avgörande kompakta system i rostfritt stål.
EC-E-VA har en innovativ design med vägningsceller, drev och bandkonstruktion i rostfritt stål (kapslingsklass IP65) och rekommenderas för användning i lätt till medelfuktiga miljöer.

Se produkt

EC-E-SL

Komplett och omfattande – perfekt till tunga produkter
EC-E-SL är ett praktiskt komplement till ESSENTIAL-serien och är avsett för vägning med extremt hög noggrannhet av större och tyngre produkter.
EC-E-SL är det perfekta systemet för kontroll av produkter.

Se produkt

HC-A-MDi

Få maximal produktsäkerhet med viktkontroll och metalldetektering i en och samma enhet.

Se produkt